ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. ТОВ "ПУМА УКРАЇНА" гарантує, що під час обробки персональних даних буде забезпечено належний захист Ваших персональних даних як суб'єкта персональних даних, будуть дотримані положення законодавства України у сфері персональних даних.

2. Персональні дані – це відомості або сукупність відомостей про фізичну та юридичну особу, яку ідентифіковано або може бути конкретно ідентифіковано та яка досягла 18 років.

3. Суб'єктом персональних даних є фізична або юридична особа, персональні дані якої обробляються.

4. Персональні дані збираються та обробляються з метою забезпечення обробки замовлень, доставки товару, повернення, обробки платежів і виявлення якості наданих послуг.

5. Власником персональних даних, тобто особою, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних і процедури їхньої обробки, є ТОВ "ПУМА УКРАЇНА", ідентифікаційний код юридичної особи 33741984, місцезнаходження: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15.

6. Надаючи свій номер телефону під час реєстрації на сайті, Ви, окремо в кожному випадку, висловлюєте однозначну згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі на їхню транскордонну передачу), у порядку, встановленому чинним законодавством України, а також підтверджуєте своє ознайомлення з Положенням "Про захист персональних даних" і Положенням "Про конфіденційність". Таким чином вважається, що Вам повідомлено про власника персональних даних, склад і зміст персональних даних, які збираються, свої права, які визначені законодавством України у сфері захисту персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються Ваші персональні дані.

7. Ви можете ознайомитися з Положенням "Про захист персональних даних" і Положенням "Про конфіденційність" на сайті ua.puma.com.

8. Продовжуючи використання сайту, Ви висловлюєте згоду на обробку персональних даних розпорядникові (розпорядникам) персональних даних (у тому числі, тим, що знаходяться за межами України).

9. Згода на обробку персональних даних включає надання дозволу ТОВ "ПУМА УКРАЇНА" на передачу Ваших персональних даних, які знаходяться у розпорядженні ТОВ "ПУМА УКРАЇНА", компаніям, які здійснюють технічне, операційне та маркетингове забезпечення сайту. Такі компанії вважатимуться розпорядниками персональних даних і здійснюватимуть їхню обробку в такому обсязі та в такі способи, що необхідні для виконання своїх зобов'язань за договором із ТОВ "ПУМА УКРАЇНА".

10. Персональні дані передаватимуться розпорядникові (розпорядникам) персональних даних з метою Вашої ідентифікації на сайті, здійснення продажу товару через сайт, а також з метою їхнього належного захисту, обробки та зберігання під час реалізації маркетингової та рекламної діяльності ТОВ "ПУМА УКРАЇНА". До того ж, персональні дані збираються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових стосунків, надання / отримання та здійснення розрахунків за придбані товари / послуги.

11. Розпорядником персональних даних, тобто особою, що здійснює обробку персональних даних на основі договору, є власник персональних даних, а саме – резидент України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПУМА УКРАЇНА", ідентифікаційний код юридичної особи 33741984, місцезнаходження: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15.

12. У разі потреби, власник може залучати до обробки персональних даних, на основі відповідного договору, інших розпорядників, за умови забезпечення розпорядниками належного захисту персональних даних.

13. Інформацію про стан обробки, місцезнаходження, розпорядників, а також іншу інформацію, що стосується персональних даних Ви може отримати у власника персональних даних – ТОВ "ПУМА УКРАЇНА" шляхом направлення запиту.

14. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце знаходження) і реквізити документа, що засвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи-заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, що подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що засвідчує запит;
 • підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи-заявника);
 • відомості про власника персональних даних або розпорядника персональними даними;
 • суть запиту;
 • мета запиту.

15. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати тридцяти днів із дня його отримання.

16. Власник персональних даних і розпорядник (розпорядники) персональними даними можуть здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, реєстрацію, накопичення зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення (реалізацію, передачу), знеособлення, знищення та інші дії, передбачені законодавством України про захист персональних даних.

17. Персональні дані будуть оброблятися в автоматизованих системах за допомогою наступних програмних продуктів: 1-С Підприємство, Microsoft Office 365 тощо.

18. Обсяги персональних даних, які оброблятимуться власником персональних даних та/або розпорядником (розпорядниками) персональними даними, визначає ТОВ "ПУМА УКРАЇНА" відповідно до вимог законодавства України, і вони включають, зокрема: ПІБ, стать, дату народження, адресні дані, а також засоби зв'язку (номер телефону та електронну пошту).

19. Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їхньої обробки, місцезнаходження або місця проживання (перебування) власника персональних даних або розпорядника персональними даними. Суб'єкт персональних даних може дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженою ним особою, окрім випадків, встановлених у законі;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня отримання запиту, окрім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • висувати мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • висувати мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником персональних даних і розпорядником персональними даними, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки і випадку їхньої втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або які ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

20. Обробка персональних даних здійснюється протягом необмеженого строку та може бути відкликана в будь-який час.

21. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у випадку:

 • надходження вимоги із запереченням проти обробки персональних даних або вимоги щодо їхнього знищення;
 • відкликання суб'єктом згоди на обробку персональних даних;
 • якщо використання персональних даних не є необхідним для досягнення мети, з якою ці персональні дані були зібрані;
 • в інших випадках, встановлених законодавством України у сфері захисту персональних даних.

Оберіть вашу мову:

Русский

Виберіть місцезнаходження зі списку:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe